УНИЦЕФ България

УНИЦЕФ България

Детският фонд на ООН и УНИЦЕФ в България започна дейността си като Национален комитет с основна задача да набира средства и да подкрепя дейностите на организацията. На 8 ноември 2004 г. беше подписано споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и УНИЦЕФ, което постави основите на взаимоотношенията между българското правителство и Детския фонд на ООН. УНИЦЕФ работи пряко с компаниите за подобряване на тяхната бизнес практика, така че в дейността си да изпълняват задълженията по международното право и да гарантират зачитане на правата на децата на пазара на труда и при наемането им на работа. През 2012 г. УНИЦЕФ работи съвместно със „Спасете децата“ по правата на децата и принципите на бизнеса от Глобалния договор на ООН. Сега тези принципи се предлагат от УНИЦЕФ като съвет към бизнеса.