Мария Брестничка

Консултант
Мария Брестничка

Мария Брестничка е част от екипа на Национална мрежа за децата от 2009 година и участва активно в превръщането на Мрежата от 12 организации в обединение от над 130 организации, работещи с и за деца и семейства. Професионалният й опит е свързан с изследвания, оценка и изграждане на системи, чиято цел е да гарантират детското благосъстояние.

Има опит в разработването на програми и подкрепата за организационно развитие. Като част от експертно жури подкрепя програми за корпоративна социална отговорност като Call for Europe на Уникредит Булбанк и фондация Уникредит, „Ти и Lidl за по-добър живот“, конкурса ПРОМЯНАТА на фондация Reach for Change и Нова Броудкастинг Груп и др. Бакалавър по психология и магистър по икономика и социология.