Людмил Спасов

Консултант
Людмил Спасов

Людмил Спасов притежава разнообразен и интригуващ опит в различни сфери от бизнеса и NGO- сектора. През последните пет години заема позиция Chief of import and Business development в една от най-големите компании в DIY сектора в страната. Като лидер в компанията, той се занимава и с обучения и развитие на служителите в нея, обучавайки ги в области като Лидерство, Организационно устройство, Стратегическо планиране и Изграждане на екип. Людмил е част от Национална мрежа за децата вече шест години, застъпвайки се за политиките за децата и детското благосъстояние в Югозападен централен регион.

Завършва магистратура във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ специалност „Държавно управление“, продължавайки своето следване в специалност „Информационен мениджмънт“. Преминал успешно програмата „Child Protection: Children’s Rights in Theory and Practice“ на Harvard university. Людмил е ментор в ABLE ментор. Избран е за един от 30-те вдъхновяващи колеги и лидери на 2020 година по инициативата на Jobtiger.bg