Лидл България

Лидл България

Лидл България e водеща компания сред веригите за бързооборотни стоки в България и е първият носител на Национален сертификат „Компания приятел на детето“.

Лидл България създава дългосрочни партньорства с утвърдени местни и международни организации и насочва усилията си в подпомагане на младите семейства в грижата за техните деца и развитието на местните общности.

От години компанията  адресира теми и се ангажира с различни мерки в сферите на екологични и социални стандарти, права на човека и антикорупция, участва в различни инициативи на международно ниво – за гарантирането на необходими за издръжка  доходи, за опазване на околната среда в глобалните им вериги за доставки и др. Служителите на Лидл получават  справедливи условия на труд и равни възможности за кариерно развитие.

Компанията е част от  Глобалния договор на ООН (UNGC) за отговорно корпоративно управление.  Повече информация можете да намерите тук: https://corporate.lidl.bg/otgovornost

Лидл България провежда редица социално отговорни инициативи насочени към деца. Едни от най-успешните инициативи, с изразено влияние върху деткото благосъстояние са:

  • „Lidl – за твоето дете“ е инициатива, с която компанията заява дългосрочния си ангажимент към грижата за децата. Тя включва серия от активности в три основни и важни области – здравословното и балансирано хранене, спорта и активния начин на живот и образованието и развитието на талантите.

С инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“, компанията е реализирала три издания, като е подкрепила социално значими проекти на граждански организации в цялата страна. До момента са финансирани 74 проекта в 44 населени места в цялата страна, като общата стойност е  545 000 лв., с които компанията е успяла да подпомогне на децата и да водят по-качествен и пълноценен начин на живот.