Kaufland

Kaufland

Kaufland България е сред най-големите работодатели в страната и с водеща позиция на българския пазар като компания, която прилага високи стандарти в управлението на човешкия капитал, условията на труд и професионалното и личностното развитие на екипа. В същото време компанията  е силно ангажирана публично с редица инициативи в полза благосъстоянието на децата – дарителски програми, облагородяване на градската среда, ЕКО програми, образователни проекти и такива, насочени към здравословното хранене и активния начин на живот.

Националният сертификат „Компания – приятел на детето“ се присъжда от Национална мрежа за децата възоснова на одит на компании, които работят системно за правата на детето. Одитът се извършва в областта на стопанските процеси, поведението на пазара, маркетинга, рекламата и приноса на компанията за развитието на обществото. Сертификатът се основава на Конвенцията за правата на детето на ООН и Десетте принципа от съвместната инициатива на Глобалния договор на ООН, УНИЦЕФ и „Спасете децата“.  Сертификатът е признание за компании, които развиват подкрепящи политики в полза на децата и създават благоприятни условия и подкрепа за своите служители с деца и техните семейства.

“За Kaufland България децата са абсолютен приоритет. Ние непрекъснато развиваме и разширяваме продуктите за бебета и деца от собствените ни марки и политиките ни за устойчиво развитие за деца. Приемаме този сертификат с огромно вълнение – едновременно като оценка на това, което сме направили дотук и като ангажимент да продължим да работим с приоритет за децата“, каза при получаването на сертификата мениджърът „Корпоративни комуникации и CSR“ в Kaufland България Кремена Георгиева.

Като социално отговорна компания, Kaufland подкрепя разнообразни проекти в полза  на обществото и природата с мисъл за следващите поколения. Сред най- значимите кампании са: програмата за младежки иновации на WWF – Panda Labs, изложбата #ЗаеднодействайСМузейко, програмата за предприемаческа култура „Тийноватор“, футболното първенство на „Свежите супер герои“ и много други.