Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Мисията на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ е да подкрепя Инициативните – граждански лидери, групи и организации – за да работят по-ефективно за своите каузи, целеви групи и общности, както и да насърчава дарителските практики в България.

ФРГИ насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси. Тези общности са както географски, така и професионални или такива, създадени по интереси. С всички тях ФРГИ работи за местно развитие, както и за развиване и въвеждане на дарителски практики, като предлага различни начини за осъществяване на тези идеи в България, с подкрепата на бизнес организации и индивидуални дарители.