Диляна Гюрова

Консултант
Диляна Гюрова

В професионалния си и доброволчески път преминава през няколко организации, проекти и каузи, които ѝ помагат да научи много за социалната работа, за изграждането на отношения, за създаването и поддържането на екип, за управлението на процеси и кризи, фондонабирането, участието в мрежи и изграждането на имидж и репутация.

Преминава и през редица стойностни обучения – напр. общностно организиране (Community Organizing) в САЩ, социален мениджмънт в Австрия и Румъния, както и през националната и регионалната програма на Българското училище за политика. Има и собствен опит като обучител с фокус върху неформални обучения за доброволци, младежка работа и др. Формалното ѝ образование е по социални дейности, както също и счетоводство и контрол.

В момента за „Либенау България“ ЕООД и сдружение ФССБ развива Център за професионално обучение „Св. Методий Славянобългарски“, чрез който иска да представи безценния немски опит в сферата на обучението за полагане на грижи по дуална система и да го разработи за българските условия.

Вярва, че с упорит труд и оптимизъм можем да променяме средата и да създаваме по-добри условия за нас, за нашите деца, за уязвимите групи от нашето общество.