Банка ДСК

Банка ДСК

Банка ДСК е собственост на унгарската Банка ОТП – банката-майка на Група ОТП, най-големият доставчик на финансови услуги в Унгария и регионален лидер на пазара в Централна и Югоизточна Европа. Традиционен лидер в банкирането на дребно, Банка ДСК заема водещи позиции и в частното и корпоративно банкиране. Тя е финансовата институция с най-голям брой клиенти, лидер по доверие сред потребителите на финансови услуги и сред най-предпочитаните от студентите в страната работодатели. В същото време банка ДСК е силно ангажирана публично с редица инициативи в полза благосъстоянието на децата – дарителски програми, облагородяване на градската среда, ЕКО програми, образователни проекти и такива, насочени към здравословното хранене и активния начин на живот

Вече 12 г. Банка ДСК е в ползотворно партньорство с „SOS Детски селища България“, като през последните години е и най-крупният корпоративен дарител на сдружението. За тези 12 г. чрез корпоративното дарение в помощ на 2 приемни семейства и възможността за дарения към “SOS Детски селища България“ през АТМ мрежата и онлайн банкирането на банката, компанията е успяла да помогне на 424 деца и младежи в SOS семейни домове, 469 младежи в Програма „Начало на самостоятелен живот“ и проект „Пътеки към свободата“, 3900 деца, подкрепени чрез SOS Консултативните центрове/Подкрепа на семейството и превенция на раздялата. Освен финансовата помощ, Банка ДСК помага на организацията и чрез своите служители, които даряват едно от най-ценните неща – времето и знанията си на децата.

„Щастливи сме, че Банка ДСК вече е заслужен носител на сертификата, след преминат успешно одит за съответствие. Той валидира високото ниво на политики, стандарти и добри практики в дейността, но и ангажимента на компанията да поддържа това ниво дългосрочно. Като мрежа от 130 организации, работещи за децата, ние ценим всяко партньорство с компании, които допринасят със своята отговорна дейност за детското благосъстояние.“ – казва Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата.

„Нашата роля е да сме отговорен доставчик на финансови услуги, отговорен работодател с грижа към служителите ни и техните деца и отговорна към обществото и природата компания. През последните повече от 10 г. в Банка ДСК се опитваме да фокусираме общественото внимание върху темата за децата, ранното детско развитие и семейната среда. Вярваме, че положителната промяна в живота на едно дете и инвестиция в бъдещето на България. Сертификатът „Компания – приятел на детето“ е голямо признание за усилията на всички нас в банката“, споделя Гергана Бендурска, директор „PR и комуникации“ в Банка ДСК.

Националният сертификат „Компания – приятел на детето“ се присъжда от Национална мрежа за децата възоснова на одит на компании, които работят системно за правата на детето. Одитът се извършва в областта на стопанските процеси, поведението на пазара, маркетинга, рекламата и приноса на компанията за развитието на обществото. Сертификатът се основава на Конвенцията за правата на детето на ООН и Десетте принципа от съвместната инициатива на Глобалния договор на ООН, УНИЦЕФ и „Спасете децата“.  Сертификатът е признание за компании, които развиват подкрепящи политики в полза на децата и създават благоприятни условия и подкрепа за своите служители с деца и техните семейства.