Български дарителски форум

Български дарителски форум

Български дарителски форум обединява, представлява и подпомага големите дарители (компании и фондации) в България от 2004 г. В БДФ членуват 55 члена – 22 фондации, 22 компании и 11 наблюдатели.

Мисията на Български дарителски форум е да съдейства за формирането на положително отношение на обществото към дарителството, да развива благотворителността в България като работи за подобряване на средата за дарителство, да предоставя платформа за контакти между дарителите за обмен и съгласуване на дарителски политики.

През 2018 г. членовете на БДФ приеха Стандарти за дарителски практики.