Антоанета Иванова

Консултант
Антоанета Иванова

Антоанета Иванова е бакалавър  по „Маркетинг и мениджмънт“ от ИУ-Варна, магистър по „Мода и стайлинг“от ВСУ, магистър по „Социален мениджмънт“ от ТУ-Варна, с магистърска теза “ПР-оптимизация на НПО“.

Има богат опит в разработване и изпълнение на проекти в социалната сфера, насочени към подкрепа на деца от различни уязвими групи и семействата им. Активен застъпник за правата на децата. Отлично познава проблемите на децата в здравната и социалната сфера, както и възможностите за подобряване на тяхното благосъстояние чрез насочена корпоративна социална политика на компаниите. Има 12 г. опит в управлението на собствено предприятие в сферата на производство и услуги.

Член на УС на сдружение „Спина бифида и хидроцефалия – България“ от 2016г., където се занимава с кампании, застъпничество и осъществява комуникация с институции, партньори и доброволци.

Член на УС на Национална мрежа за децата от 2020г.

Притежава квалификация за одитор на системи за управление на качеството по стандарт 9001:2015 и квалификация за одитор на системи за управление по стандарт 19011:2018.