А1

А1

А1 е водещ доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения в България. Компанията предоставя мобилни и фиксирани услуги, високоскоростен интернет, интерактивна, цифрова и сателитна телевизия, четири собствени спортни канала с марката MAX Sport, платежни услуги, ICT, cloud и IoT бизнес решения на близо 5 милиона клиенти. В компанията работят близо 4000 служители в повече от 200 обекта в цялата страна.

А1 провежда редица социално отговорни инициативи насочени към деца. Сред най-успешните сред тях, с изразено влияние върху детското благосъстояние, са:

  • Партньорство с Националната асоциация за приемна грижа в подкрепа на приемната грижа в страната. През 2019 година започва и съвместната програма Родители +, която помага на семейства в уязвимо икономическо положение, като им предоставя средства за закупуване на най-важните неща за децата и семейството и подкрепя родителите в грижите.
  • „Интернет за всички“, чрез който обучава деца в училищна възраст да работят с интернет и новите технологии. Проектът се развива от години, като ежегодно достига до повече от 1000 деца чрез различни инициативи и събития.
  • Партньорство с издателство „Просвета“, чрез което предоставя на учениците и техните родители достъп до онлайн учебни уроци.