Представихме процеса на сертифициране на фирмите със Сертификат “Компания – приятел на детето” по време на 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗧𝗮𝗹𝗸𝘀 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁 𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗥𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀

Представихме процеса на сертифициране на фирмите със Сертификат “Компания – приятел на детето” по време на 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗧𝗮𝗹𝗸𝘀 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁 𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗥𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀

Представихме процеса на сертифициране на български предприятия със Сертификат “Компания – приятел на детето” по време на първото от поредицата специални събития 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗧𝗮𝗹𝗸𝘀 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁 𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗥𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀, посветени на взаимодействието между бизнеса и правата на човека.

Георги Богданов модерира втория панел в програмата – “Прилагане на темата за бизнеса и правата на човека в България”, в който представи как насърчаваме компаниите да бъдат приятели на децата и присъединяваме бизнеса към дайности в защита на детските права и грижа за децата и семействата у нас. Георги Богданов разказа за Сертификат областите, които Сертификатът оценява. Те са три:

  • Комуникация и публичност – има ли компанията имидж на отговорна и устойчива компания, която полага политики за правата на децата в своята рекламна и публична дейност;
  • Устойчиво управление – дали компанията е пример за корпоративна устойчивост и социална отговорност към децата и семествата;
  • Управление на човешките ресурси – има ли фирмата служители и партньори, които са горди от това, че са част от бизнес, отговорен не само за децата на служителите, но и за всички деца в България.

Седем са стъпките, по които специалист по човешки ресурси прави оценка на компаниите преди получаване на Сертификата. След сертифицирането си фирмимте получават съдействие от НМД за организиране на групови дискусии за служители на компанията със специалисти по въпроси за родителството, популяризиране на добри практики на компанията, експерти консултации в областта на корпоративната и социална отговорност по линия на детските и човешките права, насочване към организации, работещи с деца – за съвместни дейности, подкрепа за служители, партньорства, както и много други услуги.

В панела “Прилагане на темата за бизнеса и правата на човека в България” бяха споделени примери, свързани с ESG, устойчивост и отговорно бизнес поведение. Включиха се Лъчезар Петков, главен секретар на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Ивана Цветкова, програмен мениджър SDG към Българската мрежа на Глобалния договор, адвокат Катерина Лютакова от Адвокатско дружество „Савов и Партньори”.

В останалите дискусии от 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗧𝗮𝗹𝗸𝘀 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁 𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗥𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 участваха експерти от Shell България, Unilever България, ЗАГОРКА, Съветът на жените в бизнеса България, Софийски университет, Polish Institute for Human Rights and Business и др.

Основна цел на събитието беше да разшири познанията в България по все по-актуалната тема за пресечната точка между бизнеса и правата на човека. В дискусиите взеха участие международно признати експерти. Фокус на събитието беше и приложението на темата за бизнеса и правата на човека в Кралство Нидерландия. Бяха споделени добри практики за това как темата за бизнеса и правата на човека се прилага в големите международни компании, как се променят политиките в Европейския съюз и какво въздействие ще имат върху Източна Европа и по-специално България, могат ли инициативите за многообразие и включване да бъдат възможност за подобряване на разбирането по темата и още много.

Събитието беше организирано от Българската фондация за бизнеса и правата на човека и с подкрепата на Посолството на Кралство Нидерландия като част от проекта “Business and Human Rights: The Dutch Experience”. Дискусиите бяха излъчвани на живо във фейсбук страницата на фондацията. Запис може да гледате тук: https://www.facebook.com/bfbhr/videos/1130094894919968