За Kaufland докладването е въпрос на култура

За Kaufland докладването е въпрос на култура

От 2019 г. компанията доброволно и ежегодно разработва доклади за дейността си и се гордее със своята прозрачност
ППрез пролетта на 2023 г. „Kaufland България“ покани медии и представители на НПО сектора, за да представи данните от последния си CSR доклад – за пета поредна година и две години преди тази отчетност да стане задължителна за всички големи компании. Ясно, откровено и прозрачно заговори за осъзнатия си ангажимент, за приоритетните си теми и за постигнатите цели. Очерта и новата посока, в която ще продължи да инвестира. Половин година по-късно, през есента на 2023 г., отново пред медии и анализатори компанията представи и доклад за добавената стойност от дейността си. Така за последната една година „Kaufland България“ демонстрира прозрачност на едно ново ниво – без обещания, а с числа и действия – точно както е формулирано и в мотото й „Действията носят промяната“.
Защо отчитането е важно
„Прозрачността в действията ни е неизменна част от нашата бизнес етика, затова и публичното отчитане е нещо съвсем естествено за Kaufland. Докладът представя какво сме направили дотук и ни помага да очертаем стратегическите ни теми за следващите години. Ще продължим да работим приоритетно за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродните емисии от дейността си, както и за задълбочаване на връзката с българските производители и разширяване дела на българските плодове и зеленчуци в магазините ни. Грижата за децата е друга от големите ни теми за
2023 г.“, казва изпълнителният директор на „Kaufland България“ Иван Чернев.
Какво сочат данните от последния CSR доклад
В докладите компанията отчита дейностите си в три ключови направления – климатично въздействие и намаляване на потреблението на пластмаса, родно производство и обществен ангажимент и грижа за децата. В резултат на различните мерки, насочени към повишаване на енергийната ефективност, в ритейлърът отчита, че е спестил близо 4000 т въглеродни емисии. Ангажиментът за модернизация и „озеленяване“ на магазините продължава и през 2023 г, като към края на настоящата година инвестицията в енергийна ефективност и намаляване на въглеродните емисии надхвърля 110 млн. лв.
Сред водещите приоритети в последния CSR доклад нашироко е застъпена темата за подпомагане на родното производство. През 2022 г. нетната стойност на подкрепата на Kaufland към българските земеделци надвишава 32 млн. лева. През настоящата година ритейлърът продължава да развива партньорствата си с български производители и да разширява продуктовата си гама, като увеличава броя на своите уникални договори за предварително изкупуване на родна продукция, които към края на 2023 г. достигат 100. Към края на 2023 г. изкупената българска селскостопанска продукция ще надвиши 77 млн. лв.
През 2022 г. Kaufland се наложи като единственият ритейлър, който държи да сертифицира продукти и процеси от работата си. Само за година, компанията инвестира повече от 1 млн. лв. В контрол на качеството по цялата верига. Сумата за лабораторни анализи надвишава 600 хил. лв. През 2023 г. качественият контрол остана сред ключовите приоритети в дейността на компанията, като общият брой на проверките на качество само за последната година надвишават 11 хиляди.
В последните 2 години ритейлърът ясно фокусира приоритетите си върху подобряване средата на живот на децата, реализирайки разнообразни програми, насочени към деца в отделните възрастови групи. Спектърът на подкрепата е широк – от дарителски програми, през образователни и социални кампании, до увеличаване на устойчивия асортимент в магазинната мрежа, насочен към децата и техните родители. Множеството проекти и инициативи, реализирани в последната година, са в партньорство с БЧК, Българската педиатрична асоциация, WWF, Държавен куклен театър „Варна“ и голям брой местни структури.
В резултат на различните мерки и инициативи, насочени към децата, през 2022 г. ..Kaufland България“ получи сертификат „Компания приятел на детето“ от Националната мрежа за децата. Всяка година разширяването на обсега на кампаниите, свързани с деца, нараства средно с 20%. Устойчивостта на тематиката е доказана във времето и ще продължи да се развива и в следващите години.
Всички доклади можете на намерите тук: zanas. kaufland.bg/otgovornost/
***
.При Kaufland говорим не просто за докладване, а за подход 8 отчитането. Вече няколко години те използват процесите на устойчивото развитие, за да проследяват напредъка си и да го надграждат. Анализи на нетното въздействие като този, който изготвихме Заедно, играят много важна роля като инструмент за управление на промяната. Те подчертават лидерството на компанията в това да прави бизнеса си добре и открито да дискутира предизвикателствата, които среща.“ Боян Рашев, експерт по устойчиво развитие и управляващ партньор на консултантската компания „denkstatt България“, изготвила доклада на „Kauf!and България“

Източник: сп. Капитал, 23/11/2023 г.стр. 93

Снимка: Кауфланд