От сивото към красивото: Историята на „Град като хората”

От сивото към красивото: Историята на „Град като хората”

През 2021 г. Банка ДСК стартира проекта си в партньорство с Noble Graphics

Всеки от нас прекарва основната част от живота си в някой голям или малък град, където работи, създава семейство, забавлява се, посещава културни събития и успоредно с това допринася по някакъв начин за развитието на града. Градът е един голям, общ дом за всички хора, които живеят там, а градската среда е изключително важен елемент, който определя как се чувстваме, живеейки на конкретно място. Дали всеки ден се сблъскваме с грозно нарисувани стени и с прояви на вандализъм или живеем в среда, която ни вдъхновява, защото е красива и поддържана – това е съществената разлика, която отличава едни градове от други.

Снимка: Банка ДСК

През 2021 година Банка ДСК стартира проекта си „Град като хората“ в партньорство с агенция Noble Graphics, насочен към положителното трансформиране на градската среда, така че тя да се превръща в по-добро и атрактивно място за гражданите. Основният фокус в началото е проблемът с вандализма и грозните надписи – чрез облагородяване на едно от кътчетата в столицата, проектът показва нагледно, че сградите и стените на сградите в София могат да се превърнат в платна за красиво улично изкуство, т.нар. мюрал (от англ. mural). Този артистичен начин за справяне с проблема има голяма добавена стойност за града, превръщайки го в красива сцена на изкуството, вместо в площадка за грозни надписи.

Снимка: Банка ДСК

След това проектът „Град като хората“ обръща внимание и на мрежата от подлези в столицата, през които всекидневно минават десетки хиляди хора. Много от тези съоръжения, за съжаление, са неглижирани, тънещи в тъмнина и дори опасни за преминаващите, които предпочитат да пресичат по улиците над тях, отколкото да ги ползват по предназначение. След промяната, изпълнена в рамките на инициативата, те се превръщат в галерия на съвременно изкуство, чието посещение вече е положително изживяване за хората. За това активно съдейства екипът творци на 140 ideas, които реновират един от ключовите и големи подлези на София – този на булевард „България“ и „Академик Иван Евстратиев Гешов“. Резултатът е повече от впечатляващ и показва, че обикновени и дори сиви градски пространства могат да заживеят нов, цветен живот, който обогатява градската среда.

През 2022 година едно сиво и еднообразно игрище в квартал „Лозенец“ пък се превръща – благодарение на партньорството с графити артиста Николай Петров GLOW – в цветно и атрактивно за младите хора място за спорт, а и пример за местната администрация, която възприе идеята и се ангажира с трансформацията на други подобни пространства.


Настоящата година е първата, в която проектът „Град като хората“ напуска столицата и се насочва към най-големия морски град – Варна. Тъй като фокусът на проекта в момента е безопасността на децата на пътя, там, в рамките на кампанията, заедно с артистите от Kalkan Graffiti Agency, е създадено цветно и красиво нарисувано пространство в центъра на Морската градина, където всички деца от Варна ще могат да учат правилата по интересен и забавен начин.


Безопасността на движението е изключително важна тема за Банка ДСК, която от години влага усилия и средства в грижата за най-малките граждани, и намира израз през осведомяването на децата за опасностите на пътя, така че да могат да се превърнат в отговорни граждани и участници в движението. Институцията затвърждава своята роля в помощ на най-малките с инвестиции в разнообразни активности, поради което получава сертификат за „Компания – приятел на детето“, издаден ѝ от застъпническата неправителствена организация Национална мрежа за децата. Като логично продължение Банка ДСК развива своята кауза да помага на децата с тазгодишната кампания на „Град като хората“.

Това обаче не е всичко – Банка ДСК подготви и специален мини дигитален проект на вече изрисувания терен, който е наличен на платформата за корпоративна социална отговорност на банката – Банка ДСК Помага.

Техническата скица на терена може да бъде свалена и приложена от всяко училище или детска градина, които искат да трансформират конкретно пространство, за да говорят и демонстрират по практически и интересен начин на децата темата за безопасността на пътя.

Проектът „Град като хората“ доказва, че градската среда може да бъде променена съществено и забележимо със сравнително малко усилия и повече желание. Трансформацията на познати и неглижирани пространства и съоръжения води само до положителни резултати, вдъхновява жителите, създава стойност и не на последно място – има потенциала да образова децата и да създава у тях усещането, че могат да бъдат активни участници в обществения живот още от невръстна детска възраст, а впоследствие, когато пораснат – да имат отношение и мисъл към общия дом, който всеки град представлява.

Източник: nova.bg