Стипендия от Lidl България за Академия за „Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване“

Стипендия от Lidl България за Академия за „Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване“

Заедно с Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) и Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ Lidl България предлагат пълна стипендия за първата у нас сертифицираща Академия за „Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване“.

Програмата цели да отговори на важността на темата за разнообразието и приобщаването.

Академията има общо 7 модула, които ще съчетаят теория и практика в области като политики за принадлежност, позитиви от многообразието и приобщаването, преодоляване на неосъзнатите предразсъдъци, приобщаващата роля на лидерството и комуникациите, и др.

В корпоративната си философия Lidl България са заложили като приотети провокирането на активен диалог и действия в обществото по отношение на политиките за насърчаване на приобщаваща среда, равни възможности и недопускане на дискриминация. 

Такива добри практики правят компании като Lidl лидери в областта на корпоративната социална отговорност и пример за целия бранш.