Kaufland България пред Forbes

Kaufland България пред Forbes

Милена Караилиева, директор човешки ресурси в Kaufland България, и Мила Вълкова, старши ръководител подбор, работодателска марка, мотивиране и задържане, говорят пред Forbes за своите политики, насочени към персонала и обществото.

На фона на недостиг на кадри в почти всички сектори екипът на Kaufland България се е увеличил с 12% през 2021 г. и тенденцията се запазва. 

Предложенията на компанията към бъдещите им служители и услови­ята на работа и живот в нея, са всъщ­ност основите на тяхната корпора­тивна стратегия за грижа към хората и възможното корпоративно благо­денствие. Компанията предлага и ин­тересни възможности за професио­налното развитие на младите спе­циалисти у нас. 

Освен пазарен лидер в сектора на модерната търговия у нас Kaufland България е и най-големият работо­дател в частния сектор.  Грижата за служителите е фокус в новата им работодателска кампа­ния и е част от цялостната стра­тегия на компанията за управление на човешкия ѝ капитал. 

Цялото интервю можете да прочетете тук.