Рециклиращият център на А1 спестява тонове пластмаса на околната среда

Рециклиращият център на А1 спестява тонове пластмаса на околната среда

Тонове пластмаса, силиций, желязо, алуминий, мед, олово и цинк няма да замърсяват околната среда, след като малко над 80 000 фиксирани устройства, смартфони и SIM карти бяха успешно рециклирани през първите 6 месеца на годината в най-големия специализиран център на A1 Group в България, който е единственият подобен в телекомуникационния сектор у нас.

Дейността на центъра намалява количеството генериран електронен отпадък и замърсяването на природата, а освен това подкрепя повторното използване на ресурси и кръговата икономика, което е част от ESG стратегията на A1 – дейностите в полза на опазването на околната среда, подкрепата на обществото и етичното корпоративно управление. През последните години центърът е спестил над 60 тона пластмаса на околната среда и е дадена възможността за повторна употреба на различни вложени в продуктите ценни метали.

Екип от 25 експерти със специфичен опит обновява част от мобилните телефони, предлагани от A1 България, и голяма част от устройствата за фиксирана свързаност, които A1 Group предлага.

Само за първата половина на настоящата година центърът е рециклирал над 27 000 от най-разпространените ТВ приемници, над 4 100 оптични рутера и над 2 000 Wi-Fi рутера. В допълнение, от началото на годината досега там са били обработени над 17 200 карти за цифрова телевизия, които декодират сигнала, почти 10 000 CAM модула за цифрова телевизия и 10 000 кабелни модема, както и също толкова от едни от най-комплексните модеми, предлагани от A1 Австрия – хибридните, които комбинират vDSL и LTE свързаност.

В центъра за рециклиране на А1, разположен на територията на централното управление на компанията в София, над 90% от всички подлежащи на рециклиране устройства се връщат в отлично състояние, подходящо за повторна експлоатация.

Амбицията на компанията е да продължава да разширява и автоматизира тази дейност, с което да допринесе още повече за намаляването на въглеродния ѝ отпечатък.