LIDL БЪЛГАРИЯ направи оценка на социалното си въздействие за последните 5 години

LIDL БЪЛГАРИЯ направи оценка на социалното си въздействие за последните 5 години

От 2017 година насам Lidl България е вложила над 3,3 млн. лв. в десетки социално значими проекти, дарения и спонсорства. Това показват данните от първия в сектора на търговията доклад за въздействието от корпоративната социалноотговорна дейност на компанията върху обществото, който обхваща периода 2017 – 2021 год.

Лидл България развива няколко социалноотговорни инициативи и партньорства, част от които са дългосрочни проекти, стартирали преди 2017 г. През периода, разглеждан в доклада, тези инициативи са:

Програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“ – най-голямата социалноотговорна инициатива на Лидл България. Стартира през 2017 г. и има за цел да даде възможност на хората в различните региони на страната да водят по-качествен и пълноценен начин на живот;

„Lidl неделя в Музейко“ – съвместна инициатива с първия и най-голям в страната детски научен център Музейко, насочена към пълноценното израстване на децата и подпомагането на родителите в грижата им за тях;

Програма на UNICEF за ранно детско развитие –през 2019 г. UNICEF и Лидл България обединяват усилия в подкрепа на родителите в грижата за техните деца като част от програмата за ранно детско развитие на организацията;

„Умници гладници“ – проектът стартира през 2019 г. и има за цел по забавен и интересен начин да представи темата за здравословно и балансирано хранене в училище. Насочен е към ученици от 1-ви до 4-ти клас;

„Дай шанс на балканката“ – най-дългосрочната инициатива на компанията, която стартира през 2013 г. и е насочена към опазване на един от най-бързо изчезващите биологични видове в Европа – балканската пъстърва.

Резултатите от оценката показват, че направените от Лидл България социални инвестиции имат реална и дълготрайна стойност за обществото – много хора са променили нагласите си, придобили са нови умения и за много от тях всичко това е довело до подобрение в качеството на живот.

Пълния текст на доклада можете да намерите ТУК.

Източник: dfbulgaria.org