Как работещите родители влияят върху развитието на детето

Как работещите родители влияят върху развитието на детето

Родителите са първите учители в живота на детето и играят ключова роля в оформянето на живота му като възрастен. Когато и двамата са на работа, това има положително и отрицателно въздействие върху развитието на детето и неговата връзка с родителите. Най-общо – семейството разполага с по-висок доход, но и с по -малко време, за да се ангажира ефективно с децата си.

В миналото, когато разширената фамилия се грижеше за децата,  отглеждането не беше подвиг, какъвто е днес, защото имаше няколко полагащи грижи за детето, освен майката: лели, чичовци, баби и дядовци. „Нуклеарните“ семейства обаче се увеличиха, особено във връзка с трудовата миграция, оставяйки работещите родители почти без подкрепа. Този модел на отглеждане дойде със свои положителни и отрицателни въздействия върху децата.

Положителни ефекти

Качествен начин на живот

Тъй като и двамата родители работят и осигуряват по-висок доход, това се отразява върху стандарта на семейството – домакинството разполага с повече пари за децата и за техните образователни, здрави, социални или извънкласни нужди.

Житейски опит

Когато родители излизат на работа, те разширяват своя собствен хоризон, контакти, умения и познания. Така могат да предадат на децата си ценни житейски уроци и опит. Това помага на подрастващите да имат по-зрял поглед към живота си.

Пълноценно използване на времето

Работещите родители често имат много малко време, което да прекарат вкъщи с децата си. Затова те се стараят да оползотворят максимално тези кратки периоди на общуване. От друга страна, това учи самите деца, че времето е ценно, незаменимо и не се връща. Дори подсъзнателно, те  разбират стойността на времето по-бързо и се възползват максимално от него.

Децата стават независими

Децата на работещите родители стават независими от по-ранна възраст. Тъй като осъзнават, че родителите им са на работа, те се научават сами да вземат решения и това ги прави по-уверени и по-добри в реакцията на проблемни ситуации.

Справяне със стреса

Децата се учат от обкръжението си. Когато наблюдават как родителите им балансират между професионалния и домашния живот, те се учат как сами да устояват на голямо натоварване, как да се организират и да поемат едновременно повече задачи. В същото време това им помага да уважават времето, усилията и труда на другите и да се справят със стреса по-късно в живота си.

Отрицателни ефекти

Въпреки че работещите родители имат значителен положителен ефект върху живота на децата, отсъствието им от дома и липсата на време има и негативи.

Некачествена външна помощ

Семействата, които нямат подкрепа от роднини и приятели, трябва да наемат бавачки или да оставят децата си в детски заведения.  Така в някои случаи качеството на грижата и вниманието към детето ще намалее и дори може да не бъде добро.

Тук е ролята на социалноотговорните компании, които биха могли да осигурят качествена дневна грижа за децата на служителите. По света отдавна има такава практика, която пробива път и в България и е подкрепена с държавно финансиране. По този начин родителите ще бъдат по-спокойни, а децата – добре обгрижени.

Поведенчески промени

Родителите трябва да прекарват минимум 30 минути до 1 час качествено време с децата си всеки ден. Децата, които дълго остават с бавачките или в детската градина и не получават нужното внимание от родителите, често страдат от безпокойство, трудно се справят с промените в настроението си, стават по-упорити и агресивни.

Нарушена връзка с родителите

Понякога, когато и двамата родители са заети с работата си и прекарват много малко време у дома, връзката на децата с родителите страда. С порастването на децата това отчуждаване може да се увеличи.

Съвети  за работещи родители

Регулирайте продължителността на работата

Известно е, че родителите обикновено се прибират уморени и имат малко ентусиазъм и енергия за времето с детето си вкъщи.

Тук е ролята на добрия работодател, който би могъл да даде възможност за гъвкаво работно време и дистанционна работа и който да гарантира спазване на работното време, уважаване на почивката през уикенда, редовното взимане на отпуск и болнични.

Ангажирайте децата с хоби

Хубава идея е да запознаете децата с широк спектър дейности, с които да се занимават във времето, когато не сте с тях. Това  могат да бъдат както различни спортове, така и  творчески дейности. Това ще им помогне да насочат енергията си по правилния начин, да развият умения и да упражняват някоя от дейностите като хоби по -късно в живота си.

Тук отново компаниите могат да бъдат в полза на родителите – някои фирми имат добри практики, като например организиране на спортни и творчески дейности за децата на служителите.

Инвестирайте в качествено време с децата

Времето е незаменимо и безценно. Много е важно да прекарвате качествено време с детето си всеки ден. Изключете ума си от всякакви други мисли и проблеми и се съсредоточете върху  детето. Това оказва огромно влияние върху живота му и е важна част от баланса, който е необходим, за да отгледате детето си успешно, докато работите.

Не забравяйте – родителите играят жизненоважна роля в оформянето на живота на децата си и времето, отделено за тях, е принос за цялото общество.

В тази връзка подкрепата на компаниите към семействата е инвестиция не само в удовлетворени и спокойни служители, но и принос за  просперитета на цялото общество.

Източник: parenting.firstcry.com и материали от медиите

Снимка: unsplash.com