604 деца от семейства в риск бяха подкрепени от А1 и НАПГ

604 деца от семейства в риск бяха подкрепени от А1 и НАПГ

Изминалата година и половина предизвика множество неудобства, лишения и притеснения за финансовата стабилност. За децата и семействата в риск тези трудности се оказаха още по-големи. Според Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ) в последните 19 месеца доста семейства живеят при сериозни ограничения, за които допринасят основно икономическите последствия от пандемията.

Затова подкрепата от страна на НАПГ и А1 чрез инициативата „Родители+“ беше от съществено значение за семействата, които трудно успяват да покриват своите битови нужди и това води до риск да се разделят с децата си. От началото на пандемията досега НАПГ и А1 подкрепиха 604 деца, отглеждани от 329 родители в семейства в икономически уязвима ситуация.

Според социалните сътрудници от НАПГ, които участват в програмата „Родители+“, биологичните семейства страдат от липса на социални умения и умения за грижа за децата, и в резултат на това трудно разпознават нуждите и проблемите им. Съществен проблем е и социалната изолация, както и липсата на подкрепа от близки и роднини на семействата в нужда. Тревожната статистика сочи, че при близо 43% от уязвимите семейства в България има опасност от насилие.

Съвместната програма „Родители+“ на А1 и НАПГ се провежда от приемни родители, обучени за социални сътрудници, които предоставят емоционална подкрепа и финансова помощ на родители, чиито деца растат в бедност. Финансирането на програмата стана реалност чрез специална кампания, по време на която А1 даряваше на НАПГ по 1 лев от всяко сваляне на приложението А1 SmartAD. По този начин телекомът и Асоциацията работят в партньорство с цел все повече семейства в риск да получават необходимата им подкрепа, за да продължат да полагат пълноценни грижи за децата си и да избегнат риска от раздяла с тях.

Инициативата помага на семейства в риск в 14 областни града в България – София, Пловдив, Варна, Бургас, Шумен, Силистра, Враца, Видин, Монтана, Пазарджик, Кърджали, Добрич, Смолян и Хасково.

Работата на А1 и НАПГ през изминалите 19 месеца от старта на „Родители+“ през 2020 г. подпомогна семействата на 305 бебета и малки деца до 4 години и 199 на възраст за посещаване на детска градина или училище. 65% от тях са семейства с 3 или повече деца, а в близо 82% от случаите само един родител се грижи за децата. От началото на 2020 година до края на юли 2021 г. 68% от семействата в програмата са преживели период, в който поне 1 от двамата родители е оставал без работа и доходи, а средният месечен доход на подкрепените семейства е бил 360 лева.

В рамките на инициативата „Родители+“ най-често предоставяната помощ за домакинствата е в натура според най-належащите им нужди. Така 210 семейства получиха средства за хранителни продукти, част от тях пари за дрехи и обувки за децата, включително 39 чифта специални обувки за рехабилитация. Чрез инициативата на А1 и НАПГ 112 семейства на деца с увреждания са били подкрепени, за да могат децата да получат необходимите грижи от родителите си.

„Родители+“ е осигурила подкрепа и за най-малките. В рамките на програмата уязвимите семейства на 85 новородени и малки деца са получили памперси и принадлежности за бебета, а 41 от тях са се нуждаели също и от кошарки и легла.

Със събраните средства бяха подпомогнати и 118 домакинства със заплащане на комунални сметки за електричество, а 39 родители получиха средства за издаването на лични и други документи, в това число и медицински изследвания на децата за ползване на помощ от общините.

Източник: news.bg