10 начина, по които компаниите могат да бъдат по-приятелски настроени към семейството

10 начина, по които компаниите могат да бъдат по-приятелски настроени към семейството

Първите 1000 дни от живота имат траен ефект върху бъдещето на детето. През това време мозъците на бебетата се развиват със скорост, която никога не се повтаря.

Изследванията показват, че правилното хранене, грижите, общуването и проявата на любов от родителите са с решаващо значение за добрия старт.

Но заради дългото работно време много родители пропускат важните периоди през първите години от живота на своите деца – те просто нямат възможност да им отделят време и внимание. Политиките в полза на семейството като платен родителски отпуск, почивки за кърмене и грижи за деца, не са реалност за много родители по света.

Семействата се нуждаят от време и подкрепа, за да дадат на децата си най-добрия старт в живота и бизнесът може да направи много за това. Ето 10 начина, по които компаниите могат да помогнат за създаването на по-благоприятно за семейството работно място:

  1. На първо място трябва да гарантират, че жените не са дискриминирани заради бременност, майчинство или семейни задължения – например във връзка с условията на заетост, заплати или възможности за кариера.
  2. Необходими са минимум шест месеца платен родителски отпуск при раждането на бебето, за да могат родителите да прекарват качествено време с децата си, когато най-много се нуждаят.
  3. Компаниите могат да подпомогнат и насърчат кърменетето чрез платени почивки и подходящи условия за кърмене на работното място.
  4. Фирмите могат да подкрепят достъпа до качествени грижи за децата, за да гарантират, че те ще получат образование в ранна детска възраст и ще развият уменията, необходими за постигане на пълния им потенциал.
  5. Гъвкави условия за работно време и дистанционна работа от дома.
  6. Освен спазването на законодателството, компаниите трябва да насърчават достойните условия на труд и заплащане, което е адекватно на разходите за живот на семействата.
  7. Справяне със специфичните предизвикателства, пред които са изправени мигрантите и сезонните работници, като например подпомагане да се движат със семействата си, работа с правителствата, за да бъде улеснен достъпът до идентификация и други основни услуги.
  8. Насърчаване на позитивни родителски практики – например, разработване на кампании за обучение и повишаване на родителския потенциал и на осведомеността за значението на ранното детско развитие.
  9. Насърчаване на семейните политики на доставчици и други бизнес партньори.
  10. Повишаване на информираността на потребителите и клиентите за това колко е важно ранното детско развитие, включително чрез собствените социални медии и други канали.

Инвестирането в политики, подходящи за семейството, помага да се подобри производителността на работната сила и способността на компанията да привлича, мотивира и задържа служители.

Семейните политики са в полза на работодателите, семействата и обществото. Инвестирането в децата в началото на живота им е не само правилно, но и умно, защото ранното детско развитие  има значение за цялото общество.

Източник: unicef.org

Снимка: unsplash.com