Сертификат „Компания –приятел на детето“ – продължение на опита на Национална мрежа за децата

Сертификат „Компания –приятел на детето“ – продължение на опита на Национална мрежа за децата

Компаниите, които проявяват социална отговорност към децата и семействата, ще бъдат отличавани със специален сертификат „Компания-приятел на детето“.  Той се връчва на фирми, които развиват подкрепящи политики и създават благоприятна среда за своите служители с деца и подкрепят каузи, свързани с благосъстоянието на децата.

Естествено продължение на опита на най-голямата гражданска мрежа в полза на децата

Инициативата е на Национална мрежа за децата – най-голямото обединение на граждански организации, които работят в полза на българските деца.  Сертификатът е естествено продължение на опита и добрите практики на Мрежата, градени цели 15 години. Нашите 140 организации и 10 хиляди професионалисти помагат на повече от 140 хиляди деца и над 76  хиляди семейства годишно.

Познаваме в детайл проблемите и решенията

В продължение на 15 години ние наблюдаваме и участваме в създаването на политиките за деца и в разработването на добри практики за грижа. Нашите организации членове работят в различни сфери, свързани с детското благосъстояние, и затова познаваме в детайл конкретните проблеми на децата и семействата. Експертите на Мрежа за децата всяка година правят анализи на данните и фактите за живота на децата и семействата у нас и информират цялото общество за контекста, за проблемите и възможните решения. Ние познаваме и добрите и лошите примери и това ни дава възможност за ясна и точна преценка кои политики и практики са в полза на децата и кои вредят на техните интереси.

Имаме опитен мултидисциплинарен екип

Нашите организации членове имат специалисти във всички области – социални работници, медицински работници, педагози, прависти… Това ни дава възможност да сформираме мултидисциплинарни екипи, които имат потенциал да изработят най-точните критерии и  най-точната преценка на практиките в компаниите. Изградената корпоративна култура в Секретариата на Национална мрежа за децата гарантира добре обмислени и оптимизирани процеси, ясни правила и подкрепа на кандидатите за Сертификата.

Доказали сме  висока етика и морал

Дългогодишното успешно застъпничество на Мрежата в полза на децата гарантира, че Сертификатът е надежден ориентир за социално отговорните компании. Стабилното ни присъствие на сцената на гражданския активизъм доказва, че устойчиво и системно следваме нашата мисия и цели. Напълно прозрачното управление и финанси са още едно свидетелство  за  висока етика и морал.

Бизнесът ни познава и ни вярва

Каузата на Сертификатае да приобщи бизнеса към темите за децата  – в тази връзка не е без значение и нашето ползотворно партньорство с големи български и чужди компании, с които заедно подкрепяме инициативи в полза на децата и семействата – бизнесът ни познава и ни вярва.

Всички това аргументира нашата увереност, че можем успешно да развием този мащабен и важен проект, който ще допринесе за надграждането на социалните и икономическите практики в компаниите за подпомагане на българските деца и семейства.

 

Снимка: unsplash.com