Защо сертификат „Компания – приятел на детето“ е важен за цялото общество

Защо сертификат „Компания – приятел на детето“ е важен за цялото общество

Сертификатът утвърждава инвестициите в децата като инвестиция в бъдещето

„Доброто за децата е добро и за бизнеса“ – това е мотото на сертификат „Компания – приятел на детето“, който Национална мрежа за децата присъжда на фирми с корпоративна политика, подкрепяща децата и семействата. Този слоган изразява дълбоката връзка между инвестициите в децата, развитието на бизнеса и просперитета на нацията.

Това е и една от целите на Сертификата – да провокира повече компании, мениджъри и предприемачи да мислят за тези инвестиции като вложение в бъдещето на държавата и в техния бизнес. Защото изразът „Децата са нашето бъдеще“ не е само клише – това е безспорна истина, доказана в социалното и икономическото развитие на всяка държава. Вложенията в децата са с най-висока възвръщаемост – те им дават възможност да развият пълния си потенциал на личности и граждани, което е ключово за благосъстоянието на цялото общество.

За съжаление, в момента България не може да се похвали с добри резултати – по данни от Световната банка и Индекса на човешкия капитал, дете, родено в България днес, ще развие своя потенциал като възрастен едва 61%, при условие, че се радва на пълноценно образование и здраве. Този показател намалява между 2010 и 2020 с цели три пункта, което поставя страната ни на по-ниско ниво от средното за Европа и Централна Азия.

Сертификатът приобщава бизнеса към темите за децата

Основната отговорност за политиките и инвестициите в децата е на управляващите и институциите, но през целия период на прехода те показват нисък потенциал и липса на политическа воля да превърнат децата в приоритет.

Затова прогресивните политики за децата и утвърждаването на детските права трябва да бъдат подкрепени от гражданското общество и от бизнеса. Каузата на Сертификата е именно в това – да приобщи бизнеса към темите за децата. В процеса на сертифициране компаниите не само оценяват и усъвършенстват своите практики, но и съвсем естествено и закономерно заемат активна позиция по отношение на обществените проблеми, касаещи децата.

Сертификатът задава по-висок етичен стандарт в бизнеса и е ориентир за обществото

Сертификатът насочва вниманието на цялото общество към важната тема за корпоративната отговорност. Той задава по-висок етичен стандарт за целия български бизнес и е надежден ориентир за социално отговорните компании.

Документът се присъжда след внимателно обмислен и детайлен одит, който вдига високо летвата на корпоративната отговорност. Затова Сертификатът е легитимна гаранция за висока корпоративна култура пред държавни институции, български и международни партньори.

Принос за служителите, но и за България

Компаниите, достигнали най-високо ниво на корпоративна отговорност, развиват програми, които подкрепят децата и техните семейства. Начините за това са различни – редовно корпоративно дарителство, сигурно и безопасно работно място за родителите, програми за квалификация, здравна и социална грижа за служителите,  корпоративна грижа за децата,  гъвкаво работно време, достойно заплащане и много други.  Сертификатът стимулира компаниите да поддържат своята социална отговорност към децата и семействата, но и да я надграждат.

Инвестициите в местни общности, разрешаване на екологични и социални проблеми, сътрудничеството с институции и доброволци, както и споделянето на свободни ресурси в полза на каузи, са инструменти, които компаниите прилагат с отговорност към средата, в която децата растат и се развиват. Това е принос не само за стотиците служители на фирмата и техните семейства, но и за цялото общество, защото всяко добре отгледано, щастливо и здраво дете е стъпка напред за България.

Снимка: unsplash.com