Стартира програма за отличаване на подкрепящ децата бизнес

Стартира програма за отличаване на подкрепящ децата бизнес

Знакът „Компания-приятел на детето“ с мото „Доброто за децата е добро за бизнеса“ ще отличава социално отговорни компании

Компаниите, които проявяват социална отговорност към децата и семействата, ще бъдат отличавани със специален сертификат „Компания – приятел на детето“, инициатива на Национална мрежа за децата. Знакът ще бъде връчван на фирми, които развиват подкрепящи политики в полза благосъстоянието на децата и които създават благоприятна среда за своите служители с деца и техните семейства.

Партньори на програмата са UNICEF България, Държавна агенция за закрила на детето, Български дарителски форум, Българска асоциация за управление на хора, фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Документът се издава след процес на детайлно преглеждане на документи и практики на компаниите. Зад него стои екип от доказани експерти в областта на човешките ресурси, корпоративната социална отговорност, детските политики, маркетинга и рекламата.

Първите компании, носители на сертификат „Компания – приятел на детето“, ще бъдат обявени в навечерието на Международния ден на детето – 1 юни. Това ще стане с тържествената церемония по време на традиционните награди за принос към децата на България  „Златна ябълка“ на 31 май, 2021.

„Каузата на Сертификата е да приобщи бизнеса към темите за децата и да насочи вниманието на цялото общество към важната тема за корпоративната отговорност. Неговото мото „Доброто за децата е добро за бизнеса“ подчертава връзката на инвестициите в децата и семействата и просперитета на обществото“, каза Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата.

„Сертификатът цели да задава по-висок етичен и морален стандарт за целия български бизнес и да бъде надежден ориентир за социално отговорните компании. Той отразява необходимостта от устойчив бизнес, етично производство и информирано потребление“, каза д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ в България.

Инициаторите на проекта имат амбицията този документ да стане важен елемент от публичния образ на компаниите. Той ще е легитимна гаранция пред държавни институции, български и международни партньори за висок потенциал  на човешките ресурси и за най-високо ниво корпоративна култура.

В процеса на сертифициране фирмите ще получат реална и активна помощ – ще могат да надградят своите HR и PR политики със съдействието на консултанти и с професионални инструменти, утвърдени в световния опит и да развият още по-устойчиво своята корпоративна социална отговорност.

Инициативата е естествено продължение на опита и добрите практики на Национална мрежа за децата, градени цели 15 години с нейните 140 организации членове и 10 хиляди професионалисти. Мрежата помага на повече от 140 хиляди деца и над 76  хиляди семейства годишно.