Сертификатът изгражда нов публичен образ на компаниите

Сертификатът изгражда нов публичен образ на компаниите

Сертификатът „Компания-приятел на детето“ е с амбицията да изгради качествено нов публичен образ на фирмите, които го получават. С него компаниите ще покажат, че се стремят да надградят своите финасови и икономически цели с високо ниво на обществено съзнание и с грижа за най-важните членове на обществото – децата.

Фирмите ще имат възможност да докажат ангажираност в различни направления на своята дейност: с продукти и услуги, разработени с мисъл за здравето и развитието на децата; с маркетинг и реклама, подчинени на техния най-добър интерес; с производство, базирано на етични принципи; с благоприятни условия на работа и справедливо заплащане.

Всичко това естествено води до повишаване на доверието и лоялност от страна на служителите, клиентите и партньорите и уважение от цялото общество.