Наближава официалният старт на сертификат „Компания – приятел на детето“

Наближава официалният старт на сертификат „Компания – приятел на детето“

Наближава официалният старт на сертификат „Компания – приятел на детето“, проект на Национална мрежа за децата!

Това е първата подобна инициатива у нас, която цели да издигне на ново ниво корпоративната култура, като постави въпроса за социалната отговорност на бизнеса към децата.

Сертификатът ще насочи вниманието на обществото към  компаниите, които прилагат устойчиви политики за правата на децата и с това са добър пример за целия стопански сектор.

Каузата на Сертификата е да популяризира идеята, че истинската добавена стойност на всяка компания е именно отговорното поведение към децата и семействата. С подобно гражданско съзнание бизнесът би могъл да помогне България да стане по-добра държава за децата ни.